SYARAT-SYARAT PENYERTAAN DAN TERMA.

1. Peserta mesti baca hingga ke ayat terakhir di bawah & fahamkan supaya keahlian anda dilakukan dengan rela hati, TIDAK secara paksaan dari mana-mana pihak bagi melaksanakan konsep sumbangan dan bantu membantu sesama insan.

2. Terbuka kepada semua pihak, tidak kira jantina, bangsa, agama, pekerjaan ataupun umur.

3. Peserta dikehendaki menyediakan modal RM30 sebagai permulaan dalam tempoh 7 hari selepas PRA pendaftaran dibuat. Pihak Admin berhak menghapuskan akuan anda jika gagal Aktifkan Akaun dalam tempoh tersebut bila-bila masa saja selepas 7 hari Pra daftar percuma.

4. Pihak Admin berhak membatalkan penyertaan peserta secara LANGSUNG dari menyertai Komuniti ini jika didapati peserta terbabit secara langsung mahupun tidak langsung dalam sebarang bentuk penipuan, jenayah, menciplak, meniru dan menerbitkan Komuniti yang sama dan tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Admin dari masa ke semasa.

5. Setelah penyertaan peserta dibatalkan maka segala sumbangan peserta yang sepatutnya diterima TERBATAL dan tidak boleh dituntut dengan apa juga cara sekalipun.

6. Peserta mestilah BERSETUJU dengan sumbangan-sumbangan yang terdapat dalam pelan-pelan tersebut. Segala bentuk sistem dan perjalanan pelan-pelan adalah tertakluk kepada kaedah-kaedah KETETAPAN oleh pihak Admin. Segala bentuk perubahan sistem mahupun pelan-pelan yang dilaksanakan Peserta-peserta TIDAK BERHAK sama sekali menuntut sebarang kerugian ataupun imbuhan.

AKAD PESERTA.

AKAD: Saya bersetuju menyertai Komoniti ini dengan rela hati berasaskan sumbangan dan bantu membantu sesama insan tanpa rayuan dan paksaan dari mana-mana pihak. Dengan ini saya bersetuju mewakili pihak Admin untuk menyumbangkan RM30, RM50, RM100, RM250, RM500, RM1000 dan RM5000 sebagai sumbangan dari saya.

Sekian.

TERIMA KASIH.